Dürüstlük

Hacı Nuri Çomu vakfına mensup herkes kendi maddi ve manevi menfaatleri için devletimize ve milletimize hatta dünyadaki tüm uygarlıklara faydalı olmak yaşanabilir bir Türkiye yaşanabilir bir dünya haline getirmek için çalışır ve bunu yaparken de dürüstlük hesap verilebilirlik ilkesinden vazgeçmez.

Tarafsızlık

Vakfımız Proje ve faaliyetlerimizde; dil, ırk, renk, siyasi düşünce felsefi inanç, din mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım yapmaz. Herkese her düşünceye eşit mesafededir.

Bağımsızlık

Hacı Nuri Çomu Vakfı, bağımsız bir sivil toplum kuruluşudur. Gerçek kişilerin isteği üzerine, bağımsız mahkemeler tarafından kurulmuş, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından denetlenen bir vakıftır.. Bunun dışında hiçbir kurum ve kuruluşun himayesi altında veya etkisi ve denetimine tâbi değildir.

Toplumsallık

Hacı Nuri Çomu Vakfı faaliyet gösterdiği toplumunun her kesiminde ve yaşam alanının her kademesinde toplumsal bilinci oluşturmak üzere örgütlenmeyi, öncelikle yerel daha sonrasında da ulusal düzeyde katılımcı çalışmalar yürütmeyi kalıcı başarılar sağlamayı hedefler ve bunun için çalışır.