Çukurova’nın son ağası olarak adlandırılan Hacı Nuri Çomu sanayi ve ekonomi alanında eriştiği gücüyle Çukurova’ya yapmış olduğu katkıyı sosyal ve kültürel alanlarda da Hacı Nuri Çomu Vakfı adı altında okul, yurt, kütüphane camii gibi tesisler kurarak bunları ilgili kamu kuruluşlarına devretmiştir. Bu kapsamda Sunar Şirketler Grubu öncülüğünde yürüttüğümüz hayır faaliyetlerini kurumsallaştırmak amacıyla Hacı Nuri Çomu Vakfı kurulmuştur.

Hacı Nuri Çomu Vakfı, var olma amacı olarak”eğitim, sağlık ve kültür alanlarında, desteklediği projeler ve düzenli programlar aracılığıyla Türkiye’nin daha hızlı gelişmesine destek olmayı; Toplumsal potansiyelin gelişimini sağlamayı ve toplumsal duyarlılık bilincini gelecek nesillere aktarmayı özgün, yenilikçi ve kalıcı değerler oluşturarak insanların hayatında fark yaratmak olarak benimsemiştir.

Vakıfın Amaçları

  1. İnsani, Dini, Milli ve diğer manevi ve kültürel değerleri benimseyen, koruyan ve katkıda bulunan; ailesini, vatanını, milletini seven ve yüceltmeye çalışan, insan haklarına gönül veren, ülkesine karşı görev ve sorumluluklarını bilen bireyler ve yurttaşlar yetiştirilmesine katkı sağlayarak Türkiye Cumhuriyeti devletinin gücüne güç katmak.
  2. İslami değer ve varlıkların inşaasını, korunmasını, gelişmesini, ve gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak.
  3. Yurt içi ve yurt dışında her türlü, milli, dini, ahlaki, fenni, kültürel, aktüel, teknolojik ve sosyal hayat konularını ihtiva eden neşriyat ve tedrisat yapacak kurum ve kuruluşlar açmak ve/veya bu alanlarda yapılacak araştırma faaliyetlerine maddi ve manevi katkıda bulunmak.
  4. Başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere burs vermek.
  5. Hacı Nuri Çomu Camii ve bu camiye bağlı lojmanların, Kuran kurslarının vb. tüm müştemilatların yapılmasını sağlamak ve camii hizmete açıldıktan sonra her türlü bakımını, onarımını yapmak, genişletmek, tam teşekküllü bir külliye haline getirmek, diğer giderlerini de karşılayarak nesiller boyu var olmasını sağlamak.
  6. İlgili kanun, karar ve yönetmeliklerle tanımlanan gıda bankacılığı faaliyetleri kapsamında gıda bankacılığı yapmak, gıda bankalarının faaliyetlerinin planlanması, koordinasyonu, etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak ve bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek.
  7. Gençleri sigara, alkollü içki, kumar, uyuşturucu gibi zararlı alışkanlıklardan korumak, ahlaki yozlaşmayı önlemek, ve kötü alışkanlıklar edinmiş gençleri topluma kazandırmak amacıyla aktiviteler düzenlemek.