Vizyon

Hacı Nuri Çomu ve Çomu Ailesinin hayır/hasenat ve sosyal sorumluluk vizyonuyla hayata geçirmiş olduğu projelerin nesilden nesile aktarılmasını sağlamak, İslam dininin emirleri ve toplumun manevi değerleri çerçevesinde daha iyi insan yetiştirmek.

Misyon

Daha iyi nesiller yetiştirmek, Hacı Nuri Çomu ve Çomu Ailesinin eserlerinin nesilden nesile aktarılmasını sağlamak için halihazırdaki kaynaklarını verimli kullanarak yeni kaynaklar oluşturmak ve bu kaynaklarla yapıt, altyapı, yerleşke, eğitim, burs, yayın, araç-gereç ihtiyaçlarını karşılamak.