Mütevelli Heyeti
Hüseyin Nuri Çomu
Hatice Nur Çomu Alimoğlu
Aslı Emine Çomu
Mehmet Nuri Çomu
Kübra Suna Özkan
Mustafa Nuri Çomu

Yönetim Kurulu Asil Üyeler
Hüseyin Nuri Çomu
Hatice Nur Çomu Alimoğlu
Mehmet Nuri Çomu

Yönetim Kurulu Yedek Üyeler
Ahmet Vefa Çomu
Ebubekir Alimoğlu

Denetim Kurulu
Mustafa Nuri Çomu
Kübra Suna Özkan
Orhan Karapınar